Hotel Jurata – Bistro Burta

logo, identyfikacja wizualna

Naszym zadaniem było zaprojektowanie loga restauracji oraz piktogramów sal hotelu Jurata. Kolejnym krokiem było opracowanie szeregu materiałów potrzebnych dla funkcjonowania restauracji – menu, podkładki na stoły, reklama. Ze względu na bliskość morza koncepcję oparłyśmy na odręcznych ilustracjach różnych gatunków ryb naszego grafika.

kontakt@shineartstudio.pl​  |  +48 692 018 667